ART DIRECTION DENA ROCHELLE | PHOTO KRISTEN SINK FOR FIG+YARROW

art direction

FIG+YARROWART DIRECTION DENA ROCHELLE | PHOTO KRISTEN SINK FOR FIG+YARROW

ART DIRECTION DENA ROCHELLE | PHOTO KRISTEN SINK FOR FIG+YARROW

ART DIRECTION DENA ROCHELLE | PHOTO KRISTEN SINK FOR FIG+YARROW

ART DIRECTION DENA ROCHELLE | PHOTO KRISTEN SINK FOR FIG+YARROW

ART DIRECTION DENA ROCHELLE | PHOTO KRISTEN SINK FOR FIG+YARROW

ART DIRECTION DENA ROCHELLE | PHOTO KRISTEN SINK FOR FIG+YARROW

ART DIRECTION DENA ROCHELLE | PHOTO KRISTEN SINK FOR FIG+YARROW

ART DIRECTION DENA ROCHELLE | PHOTO KRISTEN SINK FOR FIG+YARROW

ART DIRECTION DENA ROCHELLE | PHOTO KRISTEN SINK FOR FIG+YARROW

ART DIRECTION DENA ROCHELLE | PHOTO KRISTEN SINK FOR FIG+YARROW

art direction dena rochelle | photo kristen sink for fig+yarrow

art direction dena rochelle | photo kristen sink for fig+yarrow

ART DIRECTION DENA ROCHELLE | PHOTO KRISTEN SINK FOR FIG+YARROW

ART DIRECTION DENA ROCHELLE | PHOTO KRISTEN SINK FOR FIG+YARROW

ART DIRECTION DENA ROCHELLE | PHOTO KRISTEN SINK FOR FIG+YARROW

ART DIRECTION DENA ROCHELLE | PHOTO KRISTEN SINK FOR FIG+YARROW

ART DIRECTION DENA ROCHELLE | PHOTO KRISTEN SINK | Morihata tea

ART DIRECTION DENA ROCHELLE | PHOTO KRISTEN SINK | Morihata tea

ART DIRECTION DENA ROCHELLE | PHOTO KRISTEN SINK FOR FIG+YARROW

ART DIRECTION DENA ROCHELLE | PHOTO KRISTEN SINK FOR FIG+YARROW

ART DIRECTION DENA ROCHELLE | PHOTO KRISTEN SINK FOR FIG+YARROW

ART DIRECTION DENA ROCHELLE | PHOTO KRISTEN SINK FOR FIG+YARROW